4 mindre..

Nu i helgen har ytterligare 4 unghästar lämnat oss för att åka på inkörning. Det är Per Fromell och Kent P Gustavsson som ska köra in ungdomarna. De som åkt är CASHROLL (Ready Cash), GAGARIN (Donato Hanover), GRANDFATHER BILL (Cantab Hall) och GARLIC AND SHOTS (Donato Hanover).
Vi önsker Er och ägarna ett Stort Lycka till med de här fina hästarna!

För ca en vecka sedan var det GOLDEN MILE (Muscle Hill) som reste iväg.
Han kommer att tränas av Timo Nurmos. Lycka till även med "Golden"!!


CASHROLL e Ready Cash