In Memoriam

Fina Wirana Lady (Napoletano-Wirana Girl) har nu fått åka till de evigt
gröna ängarna...