IAGO ZON (e. Raja Mirchi)

Inackordering av Unghästar

Här på Långeruds Gård tar vi emot avvanda föl och föder upp dem tills de är stora nog att börja travtränas.
Med ett stort antal unghästar på en och samma plats hoppas vi också att vi underlättar mötet mellan säljare och köpare.
Här kan intresserade spekulanter besikta många unghästar på en enda gård.
Vi förbereder hästarna för auktioner och visar dem även under auktionsdagen.
I våra priser ingår:
  • Helinackordering
  • Utrustning på gården såsom grimmor och täcken
  • Marknadsföring via hemsida och annonser
  • Visning av saluhästar för enskilda spekulanter

Kostnader som tillkommer:

  • Veterinärkostnader
  • Vaccinationer och avmaskning
  • Hovslagare
  • Auktionspreparering
  • Foto/film (ingår i auktionspreparering)
  • Transportkostnader

Inackordering av fölston

Vi har även plats för ett mindre antal fölston.