KRITERIEAUKTION 2013

Medelpris på hela auktionen: 78 413 kr
Medelpris på av oss sålda hästar: 143 571 kr