ELITAUKTION 2014

Medelpris sålda hästar på hela auktionen: 157 329 kr.
Medelpris på av oss sålda hästar: 275 000 kr