ELITAUKTION 2016

På Elitauktionen såldes 4 av våra hästar.
Bäst betalda blev 4 WAPSIPINICON som såldes till Bo Falsig för 320 000 kr.
 

medelpris på våra sålda hästar:

215 000 kr

medelpris på Elitauktionen totalt:

170 000 kr