På Kriterieauktionen såldes 12 av våra hästar! Bäst betalda var 101 JAGGER ZON som såldes till Roger Walmann för 440 000 kr.
 
medelpris på våra sålda hästar:
182 916 kr
medelpris på Kriterieauktionen totalt:
67 484 kr

Hästar som säljs på torsdag 24 september:

Hästar som säljs fredag 25 september: